مرورگر شما به‌روز نیست یا JavaScript در آن غیرفعال است.

لطفا از آخرین نسخه‌ی مرورگر کروم (Chrome) استفاده کنید.

کارگردان‌ها

۲۱ فیلم
Ridley Scott

Ridley Scott

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۲۱ فیلم
Steven Spielberg

Steven Spielberg

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۶ فیلم
Woody Allen

Woody Allen

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۵ فیلم
Martin Scorsese

Martin Scorsese

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۵ فیلم
Steven Soderbergh

Steven Soderbergh

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۴ فیلم
Ron Howard

Ron Howard

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۳ فیلم
David Fincher

David Fincher

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۳ فیلم
Billy Wilder

Billy Wilder

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
Christopher Nolan

Christopher Nolan

 • سن: 54
 • تاریخ تولد: 1970-07-30
 • محل تولد: London, England, UK
۱۲ فیلم
Clint Eastwood

Clint Eastwood

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
Michael Bay

Michael Bay

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
Tim Burton

Tim Burton

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Stanley Kubrick

Stanley Kubrick

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Ethan Coen

Ethan Coen

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Joel Coen

Joel Coen

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Wes Anderson

Wes Anderson

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Guy Ritchie

Guy Ritchie

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Sam Raimi

Sam Raimi

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۰ فیلم
David Yates

David Yates

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۰ فیلم
Ingmar Bergman

Ingmar Bergman

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۰ فیلم
Robert Zemeckis

Robert Zemeckis

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۰ فیلم
Joe Wright

Joe Wright

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---